Algemene Voorwaarden Workshops

Artikel 1 – Algemeen
1. De boeking is pas definitief als er samen een datum overeengekomen is én het inschrijfgeld door IMAKIN is ontvangen. Je ontvangt hiervan bevestiging per e-mail.
2. Privé groepsworkshops zijn te boeken vanaf 8 personen.
3. IMAKIN beschikt over een eigen workshopruimte in Utrecht. De workshop kan ook op een locatie naar keuze worden gegeven. Bij >25km vanaf het IMAKIN kantoor (Utrecht) worden reiskosten berekend.
4. De workshops zijn inclusief hapjes en drankjes, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 2 – Afgelasten
1. IMAKIN behoudt het recht de workshop te allen tijde afgelasten. We doen ons best dit te voorkomen, maar indien dit toch gebeurt krijgt de deelnemer het betaalde inschrijfgeld 100% terug.

Artikel 3 – Afmelden
1. Bij individuele aanmeldingen geldt:
a. Wanneer je je vóór 14 dagen voordat de workshop plaatsvindt afmeld, krijg je 100% van het betaalde bedrag terug.
b. Wanneer je je 7-14 dagen voordat de workshop plaatsvindt afmeld, krijg je 50% van het betaalde bedrag terug.
c. Wanneer je je afmeldt binnen 7 dagen voordat de workshop plaatsvindt, kunnen we je helaas niets terugbetalen i.v.m. de reeds gemaakte materiaalkosten. Als je een vervanger hebt, krijg je 100% van je betaling terug wanneer de betaling van je vervanger is ontvangen.
2. Bij privé groepsboekingen geldt:
a. Wanneer de gehele workshop geannuleerd wordt vóór 14 dagen voordat de workshop plaats zou vinden, krijg je 100% van het betaalde bedrag terug.
b. Wanneer de gehele workshop geannuleerd wordt 7-14 dagen voordat de workshop plaats zou vinden, krijg je 50% van het betaalde bedrag terug.
c. Wanneer de gehele workshop geannuleerd wordt binnen 7 dagen voordat de workshop plaats zou dingen, kunnen we je helaas niets terugbetalen i.v.m. de reeds gemaakte materiaalkosten.
d. Wanneer slechts 1 of enkele deelnemers afmelden gelden de voorwaarden voor individuele afmeldingen.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid
1. De materialen die tijdens de workshop gebruikt worden kunnen afgeven op kleding en persoonlijke bezittingen. IMAKIN is hier niet verantwoordelijk voor. Eventuele schade zal niet vergoed worden.
2. IMAKIN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan bezittingen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.

Artikel 5. – Klachten en Geschillen
1. Op alle overeenkomsten tussen deelnemer en IMAKIN is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Als je een klacht hebt, neem dan contact op met IMAKIN. We zullen er alles aan doen om tot een passende oplossing te komen.
3. Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens de workshop heeft IMAKIN het recht deze persoon te verwijderen uit de workshop. Ook zal deze persoon worden geweigerd bij volgende workshops. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde bedrag niet terug.